Milieu


RoHS


Waar maar mogelijk loodvrij en vrij van andere giftige stoffen (RoHS), zo hoort het volgens mij. Door mijn eis van loodvrij (en RoHS in het algemeen) kost een printplaat bijvoorbeeld tweemaal zoveel als een printplaat die een surface finish heeft met lood, maar vrij van lood en andere giftige giftige stoffen is goed voor het milieu en dus goed voor ons allemaal!


Lange levensduur


In de eigen ontworpen oplossingen/modules worden uitsluitend onderdelen toegepast met voldoende marge om een langere levensduur van de oplossingen mogelijk te maken.Niet bij het gewone huis- of bedrijfsafval.


De printplaat en toebehoren mogen aan het eind van de levensduur niet samen met ander (bedrijfs)afval worden weggegooid. Houd voornoemde onderdelen daarom altijd gescheiden van andere soorten afval en lever de onderdelen in bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkomt u mogelijke schade aan het milieu en mogelijke schade aan de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd weggooien/afvoeren van afval. Daarnaast kunnen kostbare grondstoffen hergebruikt worden.